Hải Hậu tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ, văn hóa công sở và công tác cải cách hành chính.
Lượt xem: 57

Ngày 12/10/2023, UBND huyện ban hành Văn bản số 1060/UBND-NV về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ, văn hóa công sở và công tác cải cách hành chính.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

Thủ trưởng các phòng, ban thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm các quy tắc giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm chế độ, giờ giấc làm việc; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Tổ công tác kiểm tra công vụ: Thường xuyên kiểm tra (trường hợp cần thiết kiểm tra đột xuất) để nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hoá công sở tại các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn (nhất là tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả).

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn: Theo chức năng nhiệm vụ rà soát, chấn chỉnh, thực hiện đầy đủ các nội dung về cải cách hành chính, áp dụng thực hiện triệt để các giải pháp, biện pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, thị trấn: Quản lý chặt chẽ, vận hành tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định. Kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công chức được giao nhiệm vụ giải quyết TTHC cho người dân; yêu cầu 100% hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận vào Cổng Dịch vụ công và thông qua Bộ phận Một cửa (tiếp nhận hồ sơ TTHC thông qua Bộ phận Một cửa; không hẹn gặp, không tiếp công dân và tổ chức bên ngoài cơ quan, không tiếp công dân và tổ chức tại nhà).

1060-UBNDNV.pdf1060-UBNDNV.pdf
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Trung
Địa chỉ : UBND xã Hải Trung - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaitrung.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ban – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang