Đảng ủy xã Hải Trung tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 96

Chiều ngày 08 tháng 8 năm 2023 Đảng ủy xã Hải Trung tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự hội nghị có đồng chí: Lại Văn Hà – Thường vụ huyện ủy – Trưởng ban tổ chức huyện ủy – Thường vụ phụ trách vùng, đồng chí: Vũ Anh Hiếu – Phó ban Dân vận huyện, đồng chí: Mai Văn Cương – Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, đồng chí: Lê Văn Thỏa – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND xã và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, BCH đảng bộ xã, Bí thư chi bộ đã về dự hội nghị.

     Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 là những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 kéo dài, đời sống của phận nhân dân gặp nhiều khó khăn thu nhập thiếu ổn định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng Đảng  và hệ thống chính trị tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Có 8/9 chỉ tiêu đạt và  vượt (còn 01 chỉ tiêu không đạt về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu do thiếu tiêu chí nước sạch). Có 2 lĩnh vực nổi bật và 3 năm liền xã được xếp loại đứng thứ nhất trong phong trào thi đua khối xã; Lĩnh vực giáo dục sau nhiều năm đứng thứ 7/35 trường).

* Những kết quả chủ yếu đạt được:

1. Về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – môi trường:

- Giá trị, sản phẩm thu hoạch về cây trồng, vật nuôi trên 1 ha đất nông nghiệp (chuyển đổi) đến năm 2022 đạt 200,5 triệu đồng, ( tăng 20,5 triệu so với chỉ tiêu).

- Về trồng trọt: Ổn định diện tích thâm canh lúa 297 ha; Năng suất lúa bình các năm đạt 125 tạ/ha (vượt chỉ tiêu), tổng sản lượng lúa hàng năm đạt trên 3.700 tấn/năm.

- Về chăn nuôi: Tổng đàn lợn xuất chuồng năm 2022  là  1.479 con, tổng sản lượng thịt hơi đạt 155 tấn, tổng đàn gia cầm các loại trên đạt 20.000 con.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 65 triệu đồng/người/năm

- Tổng thu ngân sách xã bình quân hằng năm tăng trên 50% (đạt, vượt chỉ tiêu)

- Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ( theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025), (đảm bảo chỉ tiêu đối với xóm, xã đạt Chuẩn  NTM  kiểu mẫu).

- Giáo dục đứng thứ 7 của huyện (chỉ tiêu đại hội  đứng trong tốp 10).

- Số gia đình văn hóa đạt 97,34% (tăng 0,34% so với chỉ tiêu đại hội).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: Trên 85% (chỉ tiêu đại hội trên 70%).

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 94% (chỉ tiêu đại hội 96%).

- Hết năm 2022 có 100% các xóm được công nhận, công nhận lại xóm đạt Chuẩn NTM kiểu mẫu và xóm cơ bản đạt NTM kiểu mẫu; trong đó có 10 xóm được công nhận là xóm đạt Chuẩn NTM kiểu mẫu; 05 xóm được công nhận và công nhận lại xóm cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. (Đối với các xóm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Đối với xã chưa được công nhận là xã cơ bản đạt NTM kiểu mẫu, (do tiêu chí về nước sạch chưa có).

      2. Công tác xây dựng Đảng  và hệ thống chính trị:

- Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương, của tỉnh, của huyện  và của xã.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tài khoản facebook “ Đất và người Hải Trung”.

- Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 giai đoạn 2021-2025 gắn với thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”.

     3. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu:

Năm 2020 toàn xã có 8/19 xóm cơ bản đạt xóm  NTM kiểu mẫu gồm: (xóm 2; xóm 4, xóm 5, xóm 7, xóm 10, xóm 12, xóm 13 và xóm 14); 11/19 xóm được công nhận lại xóm NTM nâng cao năm 2019.

Năm 2021 có 16/19 xóm (cơ bản đạt) xóm NTM kiểu mẫu; 3/19 xóm (xóm 8, xóm 9 và  xóm 19) công nhận lại xóm NTM nâng cao và  xã nhà được công nhận xã NTM nâng cao năm 2020

Năm 2022 toàn xã đã có 10/15 xóm được công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 05 xóm (xóm 7,8,9,16, và xóm 18) cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021, đối với xã chưa được công nhận là xã cơ bản đạt NTM  kiểu mẫu, (do tiêu chí về nước sạch ).

Tổng nguồn vốn đã huy động từ đầu nhiệm kỳ đến nay 77,737 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn nhân dân đóng góp là 11,8 tỷ đồng = 15%; Nguồn ngân sách xã là 9,2 tỷ đồng = 12%; nguồn ngân sách cấp trên là 55,23 tỷ đồng = 71%; nguồn xã hội hóa là 1,507 tỷ đồng = 2%;

      4. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành, thống nhất của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU và Kết luận 43-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm sau Nghị quyết. Xây dựng phương án xử lý đối với những trường hợp vi phạm trước ngày ban hành Nghị quyết.

     5. Công tác quốc phòng an ninh

- Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức diễn đàn thanh niên, tiễn 74 thanh niên lên đường nhập ngũ.

- An ninh trật tự, an toàn xã hội: Tăng cường công tác tuần tra đảm bảo ANTT phục tốt Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Triển khai nắm bắt tình hình trong nội bộ nhân dân, các tổ chức tôn giáo, người nước ngoài trở về địa phương. Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Ban công an xã mở nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn.

       Tại hội nghị đã có 2 ý kiến phát biểu tham luận đồng chí Lưu Văn Mạnh – chủ tịch MTTQ xã đại diện cho khối mặt trận và tổ chức chính trị xã hội, đồng chí Vũ Văn Đệ bí thư chi bộ 19 đại diện cho khối bí thư chi bộ trong xã.

anh tin bai

        Về dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Lại Văn Hà – Thường vụ huyện ủy – Trưởng ban tổ chức huyện ủy – Thường vụ phụ trách vùng đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo trong nửa nhiệm kỳ cuối tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp cho toàn thế cán bộ, Đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để chính quyền làm tốt công tác quản lý đất đai, nhất là việc thực hiện kết luận số 43 của BCH Đảng bộ tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện các giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo ANQP, ANTT và chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

       Đ/c Lê Văn Thỏa - Lê Văn Thỏa – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND tiếp thu ý kiến chỉ đạo đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong nửa nhiệm kỳ cuối cấn phát huy sức mạnh tổng hợp tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

 
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 1 294
  • Tất cả: 164862
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Trung
Địa chỉ : UBND xã Hải Trung - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaitrung.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ban – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang