Xã Hải Trung tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, Sơ kết 5 năm tái cơ cấu ngành NN
Lượt xem: 558
Chiều ngày 03/10/2019 xã Hải Trung tổ chức hội nghị  tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng NTM, sơ kết 05 năm Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, về dự hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Vương – Thường vụ Huyện Ủy – trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc TTBD CT Huyện ; Đồng chí Phan Thế quảng –Huyện Ủy viên – phó trưởng ban tuyên giáo Huyện ; đồng chí Lê Văn Thỏa – Bí thư BCH Đảng bộ - chủ tịch HĐND – trưởng ban chỉ đạo XDNTM xã; Các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, TT HĐND – UBND, trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội, ban chỉ đạo xây nông thôn mới, Ban chỉ ủy chi bộ các xóm, Nhà trường , trạm y tế, đại biểu quỹ tín dụng nhân dân, Đại biểu HTX dịch vụ nông nghiệp, Nam sơn về dự đông đủ
Tại hội nghị Đồng chí Lưu Quang sinh – Thường vụ Đảng ủy – Phó chủ tịch UBND xã báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây dựng NTM khái quát đặc điểm tình hinh khi thực hiện xây dựng NTM của xã , kết quả thực hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành giai đoạn 2010-2015.giai đoạn 2015- 2020

 BCH Đảng bộ ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. UBND xã xây dựng Đề án, Kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn và xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình, là việc làm thường xuyên, liên tục không có điểm dừng. Phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và nội dung tổ chức thực hiện phong trào thi đua với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra dân hưởng thụ; về quy định Bộ tiêu chí xóm NTM giai đoạn 2010 - 2015, Bộ tiêu chí xóm NTM bền vững và phát triển (NTM nâng cao) giai đoạn 2016 - 2020; về cơ chế hỗ trợ, khen thưởng xây dựng NTM cho từng giai đoạn. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể, phụ trách từng xóm, từng tiêu chí để hướng dẫn kịp thời cho các xóm và cùng với các xóm hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí được phân công
 
Về cơ chế chính sách cho từng giai đoạn: - Giai đoạn 2010 - 2015: UBND xã xây dựng “Kế hoạch huy động đóng góp của nhân dân cải tạo nâng cấp đường GTNĐ”.
 + Hỗ trợ 100% kinh phí làm mặt bê tông đường nội đồng; Hỗ trợ 50.000 đồng/1m dài đường trục liên xóm, 14.000 đồng/1m dài đường dong xóm
+ Thưởng 5 triệu đồng/ xóm đối với xóm đạt tiêu chí NTM năm 2012, thưởng 4 triệu đồng/ xóm đối với xóm đạt tiêu chí NTM năm 2013 Giai đoạn 2016 - 2020:
 + Hỗ trợ 1 tấn vôi cho xóm đăng ký xây dựng xóm NTM bền vững và phát triển
 + Thưởng 15 triệu đồng/xóm hoàn thành xây dựng xóm NTM bền vững và phát triển trong năm 2016; thưởng 10 triệu đồng/xóm hoàn thành xây dựng xóm NTM bền vững và phát triển trong năm 2017; thưởng 5 triệu đồng/xóm hoàn thành xây dựng xóm NTM bền vững và phát triển trong năm 2018; thưởng 2 triệu đồng/xóm được công nhận 02 - 03 năm liên tục duy trì đạt chuẩn NTM bền vững và phát triển hàng năm.

 Về công tác tuyên truyền vận động xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền trong xây dựng NTM được Đảng ủy - UBND xã thực hiện dưới nhiều hình thức, với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã. Đài truyền thanh của xã thường xuyên thông tin chuyển tải các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM.Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã tạo chuyển biến rõ nét, tích cực; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư; Người dân hiểu rõ và ý thức được vai trò chủ thể, nghĩa vụ của mình trong xây dựng NTM, từ đó tự giác, tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức xây dựng NTM; các chủ trương, chính sách, biện pháp chỉ đạo trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM sớm được triển khai áp dụng trong thực tiễn, các cách làm hay, sáng tạo và các mô hình tiêu biểu trong xây dựng NTM nhanh chóng được nhân rộng.

Về Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ xã đến các xóm được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Kết quả cụ thể . Trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 là các xóm 2, xóm 10, xóm 12, xóm 14, xóm 15, xóm 17 đã đạt xóm chuẩn NTM từ năm 2012. Trong đó xóm 12 là xóm điểm xây dựng xóm NTM năm 2012 - Với những nỗ lực, cố gắng của cả Hệ thống chính trị và của nhân dân trong toàn xã, năm 2014 huyện Hải Hậu công nhận xã Hải Trung đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM Năm 2018 19/19 xóm đã đạt và duy trì xóm NTM nâng cao. Năm 2019 kế hoạch xây dựng 6 xóm đạt NTM kiểu mẫu, chọn xóm 7 xây dựng  xóm NTM kiểu mẫu, phấn đấu năm 2020 có ≥ 10 xóm đạt NTM kiểu mẫu và năm 2021 các xóm còn lại đạt NTM kiểu mẫu

- Về xây dựng NTM bền vững và phát triển của xóm:
 + Năm 2016 có 5 điển hình đạt xóm NTM bền vững và phát triển gồm các xóm: xóm 2, xóm 4, xóm 10, xóm 12, xóm 14. Trong đó xóm 12 là xóm điểm xây dựng xóm NTM bền vững và phát triển năm 2016.
+ Năm 2017 có 12 xóm đạt xóm NTM bền vững và phát triển. Năm 2018 tất cả 19/19 xóm được công nhận và công nhận lại xóm NTM bền vững và phát triển.
- Về xây dựng NTM nâng cao của xã: Đến nay xã đã đạt 18/19 tiêu chí . Còn 1 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí trường học (trong đó trường mầm non chưa công nhận lại Chuẩn Quốc gia, chưa đạt Chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn).

Về Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 Tổng vốn huy động từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2019 là: 119,853 tỷ đồng, cụ thể. Giai đoạn 2010-2015 Tổng vốn huy động từ năm 2010 đến năm 2015: 68,09 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Tỉnh: 13,64 tỷ đồng; chiếm 20,03%;Ngân sách huyện: 0,68 tỷ đồng; chiếm 1%; Ngân sách xã: 7,51 tỷ đồng; chiếm 11,03%; Vốn huy động từ cộng đồng dân cư 32,633 tỷ đồng (trong đó có quy đổi giá trị đất dân góp cho quỹ làm nền, lề đường GT SX nội đồng, đường trục xã, liên xã là 66.889 m2); chiếm 47,93%; Nguồn con em quê hương: 8,63 tỷ đồng; chiếm 12,67%;Nguồn đầu tư và hỗ trợ đầu tư của các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài địa phương trên 5 tỷ đồng; chiếm 7,34%; Tổng số công lao động nhân dân ủng hộ phong trào xây dựng NTM là: 14.139,5 công. Tương đương với số tiền là: 1.597,2 triệu đồng.Tổng số hộ hiến đất: 263 hộ. Tổng diện tích đất hiến: 4.810 m2 (Trong đó 2.805 m2 đất ruộng, 2.005 m2 đất thổ cư).

Tại hội nghị Bà Đặng thị Oanh – Cán bộ XD NTM xã đọc sơ kết 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp . Kết quả thực hiện các nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn đã góp phần tích cực hoàn thành các tiêu chí về sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, thu nhập và hộ nghèo trong xây dựng NTM; Thông qua việc thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp UBND xã, các cơ sở xóm đã đầu tư kiên cố hóa kênh mương, cầu cống, cứng hóa đường giao thông nội đồng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo chuẩn NTM; diện mạo nông nghiệp, nông thôn được đổi mới toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.


 Tại hội nghị Ông Phạm Thế Quang – trưởng xóm 12; và ông Nguyễn Duy Duyên – bí thư chi bộ 7 tham luận tại hội nghị về công tác lãnh đạo chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới , và công tác vận động xã hội hóa trong giai đoạn 2010-2020


 Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Đinh xuân vương - Thường vụ Huyện Ủy-  Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy - Thưởng vụ phụ trách xã đã ghi nhận những kết quả của Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong toàn xã trong giai đoạn 2010-2020 đã đạt được đồng thời đồng chí chỉ ra những tồn tại hạn chế trong xây dựng NTM, những nguyên nhân chủ quan, khách quan đồng chí chỉ đạo trong trong giai đoạn tới xã Hải Trung  cần tập trung đạt chỉ tiêu  . Năm 2019: 6 xóm đạt NTM kiểu mẫu “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững”, chú trọng 3 tiêu chí (Hạ tầng, cảnh quan môi trường và Văn hóa). Năm 2020: Có ≥ 10 xóm được công nhận xóm nông thôn mới kiểu mẫu “sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững”. Xã đạt xã NTM nâng cao. Năm 2021: có 100% xóm đạt NTM kiểu mẫu về “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững”. Đến năm 2022: xã đạt NTM kiểu mẫu về “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp để phát triển bền vững”. Và một số nhiệm vụ về công tác Đảng công tác chính quyền trong thời gian tới;


Đồng chí Lê Văn Thỏa – Bí thư BCH Đảng bộ -   Chủ tịch HĐND -Trưởng ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới xã ghi nhân kết quả trong ban chỉ đạo xã, ban chỉ đạo của xóm đã đạt được trong giai đoạn 2010 – 2019 đồng thời đồng chí chỉ đạo các xóm trong thời gian tới tích cực hoàn thành các chỉ tiêu, các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mơí kiểu mẫu và một số nhiệm vụ trong công tác trong thời gian tới;
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Toản - Chủ tịch UBND xã kết luận hội nghị đánh giá kết quả đạt 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn xã Hải Trung thay đổi rõ rệt toàn diện, nhất là kết cấu hạ tầng, cảnh quan, môi trường; kinh tế nông thôn phát triển khá với nhiều mô hình và hình thức tổ chức sản xuất tiến bộ, hiệu quả; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao. Người dân nông thôn ngày càng được hưởng thụ nhiều hơn các tiện ích, dịch vụ công các công trình phúc lợi được đầu tư nâng cấp từng bước đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; an ninh chính trị, trật tự xã hội đảm bảo, xã hội bình yên. Đồng chí phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu “ Sáng xanh, sạch đẹp để phát triển bền vững giai đoạn 2019-2023
Người đưa Tin : Ngọc Ánh
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Trung
Địa chỉ : UBND xã Hải Trung - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaitrung.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ban – Phó Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang